Aparent salarizarea este o componentă fără impact strategic asupra unui business, dar noi obiectăm cordial față de această perspectivă limitată: payroll-ul este o funcțiune fundamentală nu doar pentru conformitatea cu cerințele legale, ci mai ales pentru evitarea erorilor care pot afecta direct forța de muncă și, în consecință, afacerea dumneavoastră.

Payroll și administrare de personal

Payroll-ul sau salarizarea reprezintă o zonă foarte tehnică a conducerii unei afaceri, deseori subestimată ca implicații și costuri. Efectuarea în bune condiții a funcției de payroll necesită expertiză tehnică foarte bună, software specific și resurse manageriale excelente. Luându-le pe toate în calcul, payroll-ul poate deveni costisitor și provocator, îndeosebi dacă resursele și echipa internă de care dispuneți sunt limitate.

În consecință, pe baza experienței noastre acumulate în 20 de ani de prestare a acestor servicii, vă invităm să evaluați oportunitatea externalizării funcțiunii de payroll către noi. Dispunem de expertiza și de echipa care să îndeplinească necesitățile de payroll ale companiei Dvs., ceea ce vă va permite să vă focalizați pe alte dimensiuni ale afacerii.

Vă putem susține în domeniul payroll prin:

 • Verificarea documentelor de personal; colectarea și procesarea datelor angajaților;
 • Întocmirea contractului de muncă pe draftul standard prevăzut de legislația muncii sau pe cel furnizat de client; 
 • Întocmirea actelor adiționale de modificare/încetare a contractelor individuale de muncă;
 • Managementul, auditul și înregistrarea dosarelor de personal conform cerințelor legale și reglementărilor firmei;
 • Completarea Registrului Electronic de Evidență a Salariaților (REVISAL);
 • Menținerea bazei de date referitoare la angajați, a organigramei și a clasificării posturilor;
 • Întocmirea statelor lunare de plată; 
 • Emiterea de fluturași de salariu în formă electronică securizată;
 • Rapoarte specifice: state de plată, desfășurătoare de contribuții, beneficii etc.;
 • Raportări standard către management;
 • Întocmirea oricărui tip de adeverință solicitată de salariați;
 • Interfața financiară cu sistemul de contabilitate – transmitere electronică a notelor contabile;
 • Interfața cu aplicații bancare și efectuarea tranzacțiilor de plată a salariilor;
 • Corespondența cu autoritățile competente pe probleme legate de payroll;
 • Desemnarea unei persoane de contact pentru angajați.

Resurse Umane

Componentele domeniului Resurse Umane complementare salarizării (selecție și testare de personal, integrare organizațională, evaluare, design de post, organizarea acțiunilor postului, analiza climatului intern și a calității comunicării în companie etc.) reprezintă o axă structurală a unui business organizat în mod profesionist. Dacă sunteți în căutarea unui consultant care să vă susțină pentru realizarea și implementarea unor sisteme organizatorice precum cele enumerate mai jos, suntem mereu disponibili pentru o discuție în care să abordăm serviciile noastre privind:

 • Selecția și integrarea organizațională a personalului intern din departamentul financiar-contabil și Resurse Umane
 • Realizarea și implementarea designului de post
 • Realizarea și implementarea unui sistem de evaluare a performanțelor
 • Reducerea ratei de fluctuație a personalului în lipsa unui mediu intern profesional și stabil
 • Creșterea gradului de loialitate a salariaților față de firmă și managementul acesteia
 • Auditarea departamentului de contabilitate și a celui de resurse umane.