Consultanță financiar-contabilă
Consultanță managerială

Consultanță financiar-contabilă

Evoluția rapidă a sistemului contabil din Romania face dificil demersul multor firme mici sau medii de a ține pasul cu noile reglementări și standarde specifice. ECOVIS Romania are personal calificat, cu o bună pregătire teoretică și practică, capabil să îndeplinească cerințele impuse de nevoile clienților săi. Ceea ce noi oferim nu sunt doar simple servicii de contabilitate –  echipa ECOVIS lucrează în strânsă colaborare cu clienții noștri pentru a le oferi acestora cele mai bune recomandări de business.

 Serviciile noastre se focalizează pe:

 • Asistența privind organizarea și ținerea contabilității primare și financiare
 • Verificarea înregistrărilor contabile și corecta calificare a operațiunilor ce afectează patrimoniul societății
 • Asistență în implementarea soluțiilor informatice privind contabilitatea financiară, de gestiune, evidența personalului, raportarea managerială etc.

Consultanță managerială

Schimbările rapide în mediul de afaceri românesc impun actualizarea permanentă a informațiilor ce stau la baza deciziilor manageriale fundamentate și realiste. ECOVIS Romania asigură o observare atentă și detaliată a schimbărilor și tendințelor în reglementarea mediului de afaceri, astfel încât clienții săi să beneficieze de asistență profesională bine documentată. Considerăm că fiecare client necesită o abordare și o soluție personalizată, astfel că întotdeauna conturăm împreună strategii de dezvoltare și colaborare. Această metodă de lucru este sintetizată foarte bine de motto-ul companiei noastre și al grupului din care facem parte: “Economy&Vision”. 

Abordarea noastră pro-activă, provenită din faptul că și noi suntem oameni de afaceri ce își conduc propriul business, este validată de faptul că ECOVIS Romania a asistat și asistă și în prezent numeroase companii străine în procesul de inițiere, dezvoltare și derulare a afacerilor în țara noastră.

Serviciile pe care le oferim în acest domeniu vizează:

 • Consultanță managerială pentru fundamentarea proceselor decizionale
 • Efectuarea de analize economico-financiare și studii de fezabilitate
 • Diagnostic financiar și expertiză financiar-contabilă asupra întregii activități
 • Evaluări economico-financiare ale societăților
 • Întocmirea de planuri de finanțare pe termen lung și mediu
 • Elaborarea documentațiilor necesare pentru obținerea de credite bancare
 • Elaborarea și urmărirea bugetelor de venituri și cheltuieli
 • Întocmirea și analiza fluxurilor de numerar
 • Consultanță pentru operațiuni de achiziții, divizare, fuziune sau lichidare.