ECOVIS Romania prestează servicii de evidență financiar-contabilă și de raportare fiscală pentru entități de tipul: SRL, SA, SCA, PFA, sediu permanent, reprezentant fiscal, joint-venture, liber profesioniști. O bună parte dintre clienții noștri sunt companii internaționale, care preferă să beneficieze de serviciile de contabilitate și consultanță oferite de către o firmă de specialitate. Situațiile financiare ale societăților sunt întocmite în conformitate cu Standardele de Contabilitate românești și internaționale.

Servicii din portofoliul nostru permanent: 

 • Serviciul Rent a CFO (Închiriază un director financiar): vă invităm să ne contactați pentru detalii asupra celui mai nou serviciu pe care îl oferim
 • Prelucrarea primară a datelor și efectuarea contabilității financiare
 • Întocmirea registrelor, jurnalelor contabile și a balanțelor de verificare
 • Întocmirea și depunerea deconturilor normale și speciale de TVA
 • Întocmirea și depunerea declarației privind impozitul pe profit
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor privind obligațiile de plată la bugetul de stat
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor rectificative
 • Întocmirea și depunerea altor situații financiar-contabile conform legislației în vigoare
 • Verificarea și/sau refacerea lucrărilor contabile aferente unor perioade fiscale anterioare
 • Certificarea situațiilor financiare anuale
 • Întocmirea de rapoarte manageriale specifice
 • Înregistrarea fiscală inițială pentru societăți nou-înființate – pachet de servicii și tarife adaptat acestui tip de business
 • Servicii de asistență pentru întocmirea și depunerea documentației de înregistrare / menținere a înregistrării în scop de TVA
 • Întocmirea și depunerea documentației pentru restituirea și/sau compensarea impozitului pe veniturile nerezidenților
 • Obținerea certificatelor fiscale
 • Asistență pentru transferul dosarului fiscal
 • Pregătirea dosarului de inventariere anuală
 • Transpunerea situațiilor financiare în conformitate cu regulile contabile ale societății-mamă (pentru societăți aparținând grupurilor internaționale)
 • Asistență și reprezentare cu ocazia controalelor fiscale efectuate de autoritățile competente
 • Consultanță fiscală și/sau financiară aprofundată