Cuprins:

  • O.U.G. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

Ecovis Romania – Info legislativ 31.03.2020 – RO