• Pregătirea documentației locale pentru întocmirea dosarului prețurilor de transfer
  • Asistență în timpul controalelor fiscale
  • Dezvoltarea și implementarea politicii prețurilor de transfer conform modelului de afacere practicat
  • Asistență pentru pregătirea Acordului de Preț în Avans și în timpul procesului de negociere
  • Analiza acordurilor intra-grup pentru a identifica și aborda problemele legate de prețurile de transfer

Prețurile de transfer apar ori de câte ori două companii care fac parte din același grup (părți afiliate) realizează operațiuni de comerț între ele. Când cele două companii stabilesc un preț pe tranzacție, acela este prețul de transfer.            

Acest preț în sine nu este ilegal sau abuziv, însă manipularea lui în scopul obținerii de beneficii fiscale poate fi ilegală sau abuzivă. Pentru a se asigura că acest preț este stabilit în conformitate cu principiul valorii de piață, autoritățile fiscale solicită întocmirea dosarului prețurilor de transfer. Principiul valorii de piață constă în faptul că prețul solicitat de o parte afiliată către cealaltă pentru un anumit produs sau serviciu trebuie să fie același cu prețul solicitat în aceleași condiții către o parte terță (independentă) pe o piață deschisă și în condiții de concurență loială.