Stimate candidat, 

Îți mulțumim că ai ales să ne transmiți CV-ul tău în vederea unei colaborări. În cadrul procesului de recrutare și selecție avem nevoie de anumite date cu caracter personal (date personale) ale candidaților. Pentru informații suplimentare privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare, ne poți contacta la adresa de e-mail: office@ecovis.ro.

În cadrul procesului de recrutare și selecție, în conformitate cu GDPR (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor. Definițiile din GDPR se vor aplica în mod corespunzător), ECOVIS Romania SRL cu sediul în Bucuresti, Aleea Pravăț, nr.6, bl. M2, sc. A, et. 5, ap. 22, sector 6, punct de lucru in AFI Tech Park 1, bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 29A, etaj 3, sector 5, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J40/2225/1999, CUI RO 11586895, („Societatea”) acționăm ca operator de date cu caracter personal, adică entitatea care stabilește scopul pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal și mijloacele prin care se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

  1. Modalitatea de colectare și mijloacele de prelucrare

Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul procesului nostru de recrutare și selecție sunt realizate atât prin mijloace automatizate (prin utilizarea unor aplicații / website-uri (de exemplu LinkedIn/BestJobs/EJobs) / platforme (website-ul nostru la secțiunea „Cariere”) – unde prelucrarea lor se realizează electronic), cât și prin implicarea personală a unor persoane pe care le autorizăm să efectueze demersuri și/sau decizii în acest sens (unde prelucrarea se realizează atât pe suport fizic, cât și electronic).

  1. Categoriile de date pe care le prelucrăm în procesul de recrutare

Colectăm direct de la tine sau din alte surse (de ex. din platforme recrutare) și prelucrăm doar datele care ne sunt necesare pentru scopul recrutării candidatului care se potrivește cu cerințele noastre: (a) Date de contact: nume, prenume, număr de telefon și adresa de e-mail; (b) Informații și date din CV și scrisoarea de intenție: nume, prenume, adresă, e-mail, număr telefon, vârstă, data nașterii (opțional), sex, fotografie (opțional), stare civilă (opțional), naționalitate (opțional), experiență profesională anterioară și curentă, studii și/sau calificări profesionale; (c) Alte informații suplimentare, colectate pe perioada recrutării: postul pentru care aplici și pentru care selectezi profilul, date privind așteptările tale salariale, rezultatele testelor de evaluare.

  1. Scopurile prelucrării și temeiul juridic al prelucrării

Vom prelucra datele tale cu caracter personal strict pentru scopul recrutării și selecției candidatului cel mai potrivit postului pentru care facem recrutarea, în vederea angajării. În acest scop, vom efectua diverse activități de prelucrare precum: (i) contactarea ta pe durata etapelor de recrutare și selecție și (ii) derularea procesului de recrutare și selecție (ex. interviuri, testare). Datele tale personale nu sunt supuse unor procese decizionale individuale automatizate și nu sunt încadrate în categorii de profiluri de candidați.

Temei legal: Prelucrăm datele tale cu caracter personal în vederea derulării procesului de recrutare în vederea angajării, astfel cum acest demers este inițiat de noi prin plasarea anunțului de angajare și față de care tu ți-ai exprimat interesul prin transmiterea CV-ului, în scopul încheierii unui contract de muncă, în cazul în care vei fi selectat și vei accepta oferta noastră de angajare (articolul 6 (b) din GDPR). Pot exista situații în care prelucrăm datele tale cu caracter personal în temeiul unor prevederi legale aplicabile, atunci când suntem obligați de legislație să colectam și prelucram anumite date (de ex. datele din cazierul tău judiciar pentru posturile cu funcții de gestiune).

 

  1. Drepturile și opțiunile tale cu privire la datele tale

Tu deții controlul asupra datelor tale și ai oricând următoarele drepturi: (i) dreptul de acces la datele tale; (ii) dreptul de  a te opune prelucrării în anumite scopuri; (iii) dreptul de a ne solicita ștergerea sau rectificarea datelor incorecte; (iv) dreptul de a restricționa prelucrarea; (v) dreptul la portabilitatea datelor; (vi) dreptul de a face plângere la Autoritatea responsabilă cu supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal. Poți iniția procedura de exercitare a oricăruia dintre aceste drepturi prin transmiterea solicitarii tale la adresa de e-mail dedicată: office@ecovis.ro.

 

  1. Recipienți ai datelor cu caracter personal

Putem comunica datele tale cu caracter personal (i) partenerilor noștri (pentru proiectele pe care le derulăm în comun în vederea identificării candidaților); (ii) Furnizorilor de soluții și servicii aferente aplicațiilor și platformelor utilizate în cadrul procesului de recrutare și selecție – de ex. E-Novator Data SRL pentru website, Microsoft pentru aplicații utilizate în comunicare); (iii) autorităților și instituțiilor publice, în cazuri excepționale în baza prevederilor legale; (iv) auditorilor și consultanților; (v) societăților din grupul de societăți din care facem parte. Te asigurăm că ne alegem cu atenție și cu exigență acești furnizori și depunem toate eforturile rezonabile pentru a verifica în prealabil dacă aceștia asigură protecția datelor tale, prin măsuri stricte de securitate a datelor.

 

  1. Transferul datelor

Ca regula, datele tale nu sunt transferate/stocate într-o țară situată în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”). Totuși, unele date pot fi transferate către furnizorii noștri care ne pun la dispoziție aplicații și sunt situați în afara spațiului Uniunii Europene (Microsoft). Dacă vom transfera datele tale și către alți parteneri/ furnizori ai Societății situați în state care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor transmise, ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că respectivii parteneri/furnizori respectă termenii și condițiile stabilite în această Notă de informare.

 

  1. Durata de stocare a datelor

Vom prelucra și păstra datele pe care ni le oferi în procesul de recrutare și selecție până la încheierea procesului de recrutare în care ești implicat, mai precis până la data la care se ocupă poziția pentru care ai aplicat.

În cazul în care candidatul nu acordă consimțământul pentru păstrarea datelor în baza de date în vederea contactării pentru proiecte de selecție viitoare, datele vor fi șterse din baza de date după ce postul este ocupat.

  1. Măsuri tehnice și organizatorice

ECOVIS Romania SRL asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor tale în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat și a utilizării neautorizate a datelor, prin măsuri precum: (i) paza și securitatea spațiilor / serverelor unde sunt păstrate datele și documentele fizice în care se asigură stocarea datelor tale, utilizarea de protocoale securizate, revizuirea periodică a proceselor și procedurilor operaționale de colectare, prelucrare și păstrare a datelor etc.; (ii) mijloace specifice de securitate IT, acces limitat al personalului ECOVIS Romania SRL la aceste date, pe categorii de competențe/sarcini de serviciu și drept de acces; (iii) măsuri administrative și organizatorice adecvate pentru a asigura păstrarea confidențialității de către persoanele care au acces la datele tale.

 

ECOVIS Romania SRL ©2019