Din ianuarie 2019 ECOVIS International a devenit membru al Forum of Firms, o asociație independentă a unor rețele internaționale de companii ce oferă servicii de audit transnațional. Această recunoaștere ilustrează preocuparea activă a ECOVIS International față de calitatea propriilor servicii de audit și deschide noi oportunități pentru partenerii ECOVIS International care funcționează în peste 70 de țări.

Ca nou membru al Forum of Firms (Forum), ECOVIS International a devenit parte a unei asocieri independente și recunoscute a rețelelor internaționale care oferă servicii de audit transnațional la nivel global. Alături de celelalte rețele membre ale Forumului, ECOVIS International este confirmat ca având politici și metodologii referitoare la auditul transnațional care:

  • se bazează, în măsura aplicabilă, pe Standardele Internaționale de Audit;
  • sunt conforme cu Codul Internațional de Etică pentru Profesioniștii Contabili, emis de Comisia pentru Standarde Etice Internaționale, precum și cu codurile etice naționale; și
  • mențin standarde adecvate de control al calității conforme cu Standardele Internaționale de Control al Calității, adițional standardelor naționale aplicabile.

Membrii Forumului confirmă, de asemenea, că desfășoară în mod regulat, în măsura în care reglementările naționale permit, inspecții coordonate la nivel global pentru asigurarea calității interne. “A fi parte din Forum of Firms este o dovadă în plus a dedicării noastre pentru calitatea auditului”, subliniază Carmen Vasile. Dna. Vasile este auditor și expert contabil, își desfășoară activitatea în cadrul companiei ECOVIS Romania SRL și este membru al Boardului de Management al ECOVIS International.

Pentru a deveni membru al Forum of Firms, ECOVIS International a parcurs întregul proces de aderare, demonstrând astfel conformarea sa față de obligațiile de membru care impun calitatea înaltă a auditului. “Pentru partenerii ECOVIS International din peste 70 de țări, acest nou statut deschide oportunități majore”, explică Armin Weber, expert contabil, consultant fiscal și director al grupului pentru audit din cadrul ECOVIS International, cu sediul la Munchen.

Forumul reprezintă un nou pas al ECOVIS International pentru fundamentarea propriului angajament față de calitatea auditului, ca și către obiectivul său major, cel de a integra consultanța personalizată de la nivel local cu expertiza globală a rețelei sale de profesioniști, internațională și interdisciplinară.

Despre Forum of Firms

Forum of Firms este o asociere de rețele ale firmelor internaționale de contabilitate care oferă serviciu de audit transnațional. Membrii Forumului au aderat la și promovează aplicarea consecventă a practicilor globale de audit de înaltă calitate, incluzând aici folosirea Standardelor Internaționale de Audit și respectarea standardelor adecvate de control al calității, conform Standardelor Internaționale asupra Controlului Calității emise de Comitetul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare. Prin organizațiile lor, membrii Forumului desfășoară în mod regulat inspecții coordonate la nivel global pentru asigurarea calității interne și pot dezvolta politici și metodologii conforme cu Codul International de Etică pentru Profesioniștii Contabili. Comisia Auditorilor Transnaționali este comitetul executiv al Forum of Firms și una dintre comisiile Federației Internaționale a Contabililor.